fbpx

Dräneringens uppgift i fukthanteringen samt underhållsbehovet

Dräneringens uppgift är att begränsa grundvattnets stigande och förebygga fuktskador som grundvattnet kan orsaka till konstruktionerna. Utöver dräneringsrör och -brunnar hör till dräneringssystemet fiberduk och kapillärbrytande dräneringsgrus både runt rören samt bredvid sockeln eller grundmuren.

Dräneringens funktion bör granskas årligen, och dräneringssystemet bör underhållas med 5 – 10 års mellanrum. Dess funktion kan granskas genom att med hjälp av en trädgårdsslang släppa vatten på den högsta punkten i dräneringssystemet och se till att vattnet rinner fritt bort och inte samlas i systemet. Granskningsbrunnar finns i ett modernt dräneringssystem i minst varje hörn på byggnaden. Dräneringen på olika sidor om byggnaden kopplas ihop i hörnen i kontrollbrunnen. Redan år 1990 rekommenderades det att vid varje hörn och brytning i dräneringen, skall det finnas en granskningsbrunn eller granskningsrör.

Vattennivån får ej stiga högre upp än dräneringsrörets nedre kant. Vattnet skall rinna fritt bort ifrån dräneringssystemet. Om vattennivån stigen eller vatten ej rinner mellan två granskningsbrunnar, är systemet högst sannolikt stockat.

En bristfällig funktion av dräneringen kan leda till att fukt- eller vatten tränger in i konstruktionerna. Man bör komma ihåg att, även om dräneringen fungerar som den skall, finns det ändå fukt i marken, och konstruktionerna kan då trots allt belastas och ta skada av markfukten, om de inte är planerade att vara fukttekniskt fungerande.

Investigo hjälper med att reda ut lukt-, fukt- och mögelproblem i byggnader av alla åldrar. Tag kontakt så skräddarsyr vi en sådan granskning som passar just dig!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!