fbpx

När lönar det sig att utföra en konditionsgranskning?

En konditionsgranskning är en teknisk bedömning av objektet kondition, underhålls- och reparationsbehov samt riskkonstruktionerna vid granskningstillfället, och denna utförs an en byggnadsteknisk sakkunnig person. Konditionsgranskningen baserar sig på konditionsgranskarens observationer, användarnas erfarenheter samt på ritningar och andra dokument som finns tillgängliga om objektet.

Vid en konditionsgranskning som utförs vid en bostadsaffär, är det meningen att opartiskt berätta åt parterna om objektets byggnadstekniska kondition, reparationsbehov, skade- och hälsorisker samt ge ett åtgärdsförslag.

Nyttan att granska objektet före det sätts till salu är att, de möjliga skador och underhållsbehov som konstateras vid kartläggningstillfället, kan repareras i förhand eller så kan man beakta dessa i försäljningspriset. En noggrann konditionsgranskningsrapport minskar även på behovet av villkorliga anbud. Därtill undviker man förseningar och otrevliga överraskningar i det skedet, då köpekandidaten funderar på att lägga bud.

Nyttan med att granska objektet då man har en köpkandidat, är att köparen har möjlighet att vara med vid kartläggningen och kan ställa frågor åt granskaren på plats.

På konditionsgranskningen skrivs alltid en rapport. Även om konditionsgranskningen är gjord i förhand, har köparen möjlighet att diskutera med den sakkunniga som gjort granskningen om de observationer som gjorts vid objektet. Man kan även göra en såkallad ”köpares tur”, och gå igenom rapporten på plats vid objektet.

Det är bra att minnas, att en konditionsgranskning ej tar bort ansvaret för sådana dolda fel, som inte kan observeras vid konditionsgranskningen. Desto mera omfattande granskningen är, desto mindre risk är det att dolda fel i konstruktionerna lämnas onoterade. Säljaren har enligt lag fem års ansvar för dolda fel. Konditionsgranskningen tar ej heller bort köparens granskningsansvar, dvs köparen kan inte i efterhand yrka på ett sådant fel, som skulle kunna observeras vid en granskning.

Läs också vår tidigare blogg om ”Vilka är säljarens och köparens ansvar i en fastighetsaffär?” Klicka här!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!