fbpx

Vilka är säljarens och köparens ansvar i en fastighetsaffär?

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva byggnaden, tomten och området, var fastigheten finns.

Varje egnahemshusköpare är intresserad av att veta, i vilket skick huset är. Säljaren måste berätta om husets ålder, brister, tidigare skador och läckage samt reparationer ärligt. Säljaren kan t.ex. inte dölja en vattenskada och hoppas på att köparen inte kommer med krav. Men köparen måste även förstå att ett gammalt hus är i behov av reparationer och underhåll.

Säljaren skall alltid granska vad som står i försäljningsbroschyren och vid behov se till att fel blir rättade. De uppgifter som ges muntligt är bra att skriva ner i konditionsgranskningsrapporten eller köpebrevet. Säkrast skulle det vara för säljaren att räkna upp alla små och stora fel samt egenskapen, men detta inverkar oftast naturligtvis nedsättande på priset.

Köparen är o. sin sida skyldig att ta reda på saker, vilket betyder att denne måste bekanta sig med objektet innan köp. Köparen kan inte yrka på ett sådant fel, som denne kunde ha observerat vid en vanlig granskning. Köparen har dock vanligtvis inte skyldighet att granska att de uppgifter denne fått av köpare stämmer, ej heller måste köparen utföra tekniska åtgärder för att reda ut byggnadens kondition.

På grund av de ovanstående orsakerna, är det alltid lönsamt att göra en konditionsgranskning före försäljning. Desto mera omfattande granskningen är, desto mindre risk är det att det efter affären kommer fram något som kan vara ett dolt fel. Ingenjörsspråk kan dock i vissa fall skrämma upp parterna då man i rapporten skriver om sådant som kan vara vanligt då ett hus åldras, varpå man kan tro det finns mera fel än vad det egentligen finns. Konditionsgranskningsrapporten är dock inte en fellista, som köparen kan använda till att pruta av stora summor på huset med. Ofta är åldern på huset beaktade i prisbegäran.

Du hittar de konditionsgranskningar och deras omfattningar som vi erbjuder på vår prislista. Vid frågor, tag kontakt med oss!

Länk: Prislista

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!