fbpx

Mitkä ovat myyjän ja ostajan vastuut kiinteistökaupassa?

Omakotitalon myymisessä on tärkeintä tietää, mitä myy. Myyjälle on laissa asetettu laaja tiedonantovelvollisuus itse rakennuksesta, tontista ja myös alueesta, jolla kiinteistö sijaitsee.

Jokainen omakotitalon ostaja on kiinnostunut siitä, missä kunnossa talo on. Myyjän on kerrottava talon iästä, vioista, aiemmista vaurioista ja vuodoista sekä korjauksista totuudenmukaisesti. Myyjä ei voi esim. salata vesivahinkoa ja toivoa, ettei ostaja esitä vaateita. Toisaalta ostajankin pitää ymmärtää ikääntyneen talon korjaus- ja huoltotarpeet.

Myyjän olisi hyvä tarkistaa, mitä tietoja myyntiesitteessä on kohteesta annettu ja tarvittaessa oikaistava huomaamansa sinänsä virheettömästäkin esitteestä tai aineistosta ostajalle mahdollisesti syntynyt väärinkäsitys. Suullisesti annetut olennaiset tiedot olisi syytä kirjata näkyviin kauppakirjaan tai kuntotarkastuskertomukseen. Myyjän kannalta varminta olisi luetella ostajalle kaikki kiinteistöä koskevat vähäisetkin viat ja erityiset ominaisuudet, mutta tällä luonnollisesti saattaisi olla alentava vaikutus kauppahintaan.

Ostajalla on puolestaan selonottovelvollisuus, mikä edellyttää kiinteistön tarkastusta ennen kauppaa. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön normaalissa tarkastuksessa, tai asiaan josta hän on tiennyt kauppaa tehtäessä. Ostajalla ei ole kuitenkaan velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä.

Yllä olevien seikkojen takia, on aina syytä teettää kuntotarkastus ennen myyntiä. Mitä kattavampi kuntotarkastus, sitä pienempi riski on, että kaupan jälkeen esiin tulee piilovirheitä. Talon ikääntymiseen liittyvien seikkojen kertominen insinöörikielellä saattaa pelästyttää luulemaan, että talossa on paljon ongelmia. Usein on kuitenkin kyseessä vain ikääntynyt talo, josta löytyy uusimista ja kohentamista vaativia paikkoja. Kuntotarkastusraportti ei ole vikalista, jonka perusteella ostaja voi ryhtyä automaattisesti tinkimään isoa summaa myytävän talon kauppahinnasta. Yleensä talon ikääntyminen on jo otettu huomioon hintapyynnössä.

Katso Investigon tarjoamia kuntotarkastuksia ja niiden laajuuksia hinnastosivultamme. Mikäli herää kysymyksiä, ole yhteydessä meihin!

Linkki: Hinnasto

Niklas Mehtonen

TJ, Rakennusterveysasiantuntija, rakennusinsinööri, energiatodistuksen laatija, sertifioitu energia-asiantuntija Ahvenanmaalla

Lue myös

Miten valita oikea kuntotarkastuksen taso?

Energiakriisi uhkaa, älä toista 1970-luvun virheitä!

Muista talosi syyshuolto. Katso muistilistamme!

Salaojan tehtävä kosteudenhallinnassa ja salaojien huoltotarve