fbpx

Infoblänkare

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande, vad gör en sådan och varför är det viktigt?

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om inomhusluftproblem och andra byggnadshälsorelaterade problem. Denna utomstående sakkunniga är

En sakkunnig övervakare garanterar ett lyckat projekt

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna. Med arbetsplatsövervakning

Mäter ytmätaren fukt? När skall man välja vilken fuktmätningsmetod?

Ytfuktmätare, ytfuktindikator eller ytmätare säljs idag i järnaffärerna. Men vad mäter denna mätare egentligen och vad kan man använda den till? Med en ytfuktmätare

Lufttähetsmätningar – varför?

Från Investigo Oy Ab får även luftäthetsmätningar samt spårgasmätningar! Vad är det för nytta med dessa mätningar? – I byggnadsskedet konstatera luftläckage och åtgärda

Skattelättnader eller stöd för konditionsundersökningar, reparationsplanering eller energiförbättringar?

Du visste väl att man kan få skattelättnader eller stöd för vissa arbeten som Investigo utför? Hushållsavdrag kan man få t.ex. för undersökningar, planeringar

Fasadens täthets betydelse växer I framtiden!

På grund av klimatförändringarna ökar de regn som piskar byggnaders fasad och vertikala ytor. Då temperaturen stigen kommer det även vintertid att regna mera

Kan coronavirusets symptom bli värre om man utsätts för mögel?

Det pratas mycket om coronaviruset just nu, och av en bra orsak. Coronavirusets symptom påminner i början om vilken som helst annan andningsvägs virusinfektion.

Vad är en mikrob?

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd.

Varför lönar det sig att välja Investigo?

Investigo Oy Ab är ett företag specialiserat på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem. Våra kunder ger oss ofta god feedback för att vi ger en

Hur påverkar ventilationen och en eldstad mikrobmängderna I inomhusluften?

Mikrobmängderna i inomhusluften påverkas av många olika faktorer. Mikrober finns överallt och speciellt den tid på året då marken ej är frusen, påverkar utomhusluften