fbpx

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande, vad gör en sådan och varför är det viktigt?

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om inomhusluftproblem och andra byggnadshälsorelaterade problem. Denna utomstående sakkunniga är då en certifierad expert på hälsoriktigt byggande. Men användandet av en certifierad expert på hälsoriktigt byggande gynnar även privatpersoner, företag och den offentliga sektorn när det finns misstankar som problem i byggnader.

En certifierad expert på hälsoriktigt byggande undersöker och ger utlåtande om kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer som förorsakar hälsorisker i byggnader. Tack vare en mångsidig kunskap kan experten samtidigt undersöka byggnadens allmänna kondition samt konstruktioner. En omfattande undersökning ger snabbt en realistisk bild av vilka åtgärder man behöver vidta för att förbättra situationen.

Investigo Oy Ab har redan fyra, certifierade experter på hälsoriktigt byggande. Oscar Buss på Åland och Niklas Mehtonen, Teppo Tervo samt Jouni Koivuniemi betjänar i övriga Finland.

För ett bli en certifierad expert på hälsoriktigt byggande krävs att man har en lämplig högskoleutbildning, tillräckligt med erfarenhet och därtill går en special RTA-utbildning på 45 studiepoäng. Eurofins Expert Services är de som beviljar certifikatet. RTA är förkortningen som används för en expert på hälsoriktigt byggande och är en förkortning på dess finska namn.

Investigo Oy Ab är ett företag specialiserat på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem. Investigo säljer inga saneringstjänster eller produkter till saneringarna, varav Investigos intresse är endast att konstatera vilket skick byggnaden verkligen är i och vid behov hitta de reparationslösningarna som passar kunden, så att byggnaden är hälsosam och säker för användarna. Investigo kan även hjälpa till vid planeringen av saneringen, anbudsförfarandet samt övervakningen av saneringen.

Investigo har kontor Vasa, Mariehamn och Seinäjoki, men har hela Finland som arbetsfält. En opartisk undersökning och rapport hjälper aktörer att ta rätt saneringsbeslut och lösa tvister.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!