fbpx

Varför lönar det sig att välja Investigo?

investigon henkilöstöä työasut päällä

Investigo Oy Ab är ett företag specialiserat på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem. Våra kunder ger oss ofta god feedback för att vi ger en objektiv syn på orsaken till problemen, dess omfattning och lösningar, samt att vi jobbar enligt myndigheternas undersöknings- och reparationsrekommendationer.

Vi säljer inga saneringstjänster eller produkter till saneringarna, varav vårt intresse är endast att konstatera vilket skick byggnaden verkligen är i och vid behov hitta de reparationslösningarna som passar kunden, så att byggnaden är hälsosam och säker för användarna. Vi kan även hjälpa till vid planeringen av saneringen, anbudsförfarandet samt övervakningen av saneringen.

Vilka är de andra orsakerna att välja oss?

Vi skräddarsyr undersökningsmetoderna åt kunden – vi säljer inte onödiga undersökningar åt våra kunder.
Rapporterna är lättlästa.
Vi har över 10 års erfarenhet inom branschen men ändå uppdaterar vi vår kunskap konstant i branschens evenemang och skolningar.
Mångkunnig; vi har expert på hälsoriktigt byggande, kartläggare av asbest- och skadliga ämnen, byggnadsingenjörer, byggmästare m.m.
Vi är ett tvåspråkigt företag, vi betjänar på de båda inhemska språken, men vid behov även på engelska.
Vi betjänar privatkunder, husbolag, företag, kommuner och städer.
Vi verkar främst i Österbotten och Södra-Österbotten, men vi har objekt runt om i Finland och på Åland.

Ifall du har frågor eller du funderar på något som berör våran bransch, tag kontakt! Ni kan nå oss t.ex. via telefon, e-post eller fast via Facebook!

Läs också

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!

Dräneringens uppgift i funkthanteringen samt underhållsbehovet