fbpx

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!

Syyshuolto

Regelbunden underhåll av huset är viktigt. Även husens kondition lönar sig att granska regelbundet. När man tar tag i problemen i tid, så hinner det inte uppstå större skador och reparationskostnaderna hålls måttliga.

Exempel på viktiga höstunderhåll är:

  • Rengöring av regnvattenrännor.
  • Rengöring av regnvattensystemets lövgaller.
  • Avledning av ytvattnet från huset.
  • Granskning av dräneringens funktion.
  • Granskning av vattentak och dess säkerhetsutrustning, och vid behov förbättring av genomföringarnas täthet.
  • Granskning av fönsterplåtarnas täthet.
  • Byte av filter i ventilationsmaskin. Värmeåtervinningens sommarspjäll sätts till vinterläge.
  • Granskning av husteknikens inställningar, så energi inte slösas.

Om du vill ha en sakkunnigs hjälp med granskningarna, ta kontakt med oss. Årsbesiktning av egnahemshus är en lämplig produkt för detta behovet. Se mer på vår prislista.

Marika Kesti

Byggmästare, FISE Fukthanteringskoordinator, Förperson i Vasa

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!