fbpx

Vad är en mikrob?

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd. De är av storleken 1 – 50 µm.
Mikrober är inte det samma som mögel, men mögel är en typ av mikrober.

Till mikrober hör:
-Bakterier (många olika grupper, strålsvampen är en bakterie)
-Arkéer
-Svampar (mögel, jäst, rötsvamp)
-Protozer (amöbor)
-Encelliga alger
-Virus

Mikrober finns överallt och de är oersättliga nedbrytningsorganismer i naturen. Mikrober kan främja hälsan eller orsaka sjukdomar. Mikrober kan även vara till nytta, t.ex. vid tillverkning av öl eller vin, till ostar eller antibiotika.
Mikrober finns i stora mängder i naturen, speciellt i marken, man även i luften och i människan.

Som jämförelse, mikrobmängder
I marken, ca 10 000 000 – 1000 000 000 cfu/g
I människans avföring, ca 10 000 000 000 – 100 000 000 000 cfu/g (ca 500 olika typer)
I utomhusluften, på sommaren, mögel och jästsvampar: 100 – 1000 cfu/g
I utomhusluften, på vintern, mögel och jästsvampar: 0 – 50 cfu/g

I byggnader söker vi oftast såkallade fuktskadeindikatorer, av vilja det finns ca 40 olika.

Vill du veta mera om mikrober och mögel? Tag kontakt, vi hjälper gärna!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!