Vad är en mikrob?

6 oktober, 2018

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd. De är av storleken 1 – 50 µm.
Mikrober är inte det samma som mögel, men mögel är en typ av mikrober.

Till mikrober hör:
-Bakterier (många olika grupper, strålsvampen är en bakterie)
-Arkéer
-Svampar (mögel, jäst, rötsvamp)
-Protozer (amöbor)
-Encelliga alger
-Virus

Mikrober finns överallt och de är oersättliga nedbrytningsorganismer i naturen. Mikrober kan främja hälsan eller orsaka sjukdomar. Mikrober kan även vara till nytta, t.ex. vid tillverkning av öl eller vin, till ostar eller antibiotika.
Mikrober finns i stora mängder i naturen, speciellt i marken, man även i luften och i människan.

Som jämförelse, mikrobmängder
I marken, ca 10 000 000 – 1000 000 000 cfu/g
I människans avföring, ca 10 000 000 000 – 100 000 000 000 cfu/g (ca 500 olika typer)
I utomhusluften, på sommaren, mögel och jästsvampar: 100 – 1000 cfu/g
I utomhusluften, på vintern, mögel och jästsvampar: 0 – 50 cfu/g

I byggnader söker vi oftast såkallade fuktskadeindikatorer, av vilja det finns ca 40 olika.

Vill du veta mera om mikrober och mögel? Tag kontakt, vi hjälper gärna!

Niklas Mehtonen