En sakkunnig övervakare garanterar ett lyckat projekt

8 mars, 2021

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna. Med arbetsplatsövervakning garanteras också, att tidsplanen uppföljd och att de ekonomiska målen uppfylls enligt vad som avtalats. I samband med övervakandet dokumenteras även alla steg i projektet.

Vi övervakar både saneringar och nybyggnationer. Våra övervakare är specialiserade på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem, varpå vi kan vid både saneringsobjekt samt nybyggnationer även beakta denna viktiga aspekt och förebygga problem.

Övervakaren funderar ofta som kontaktperson mellan de olika parterna i projektet i alla delar av projektet samt som experthjälp åt beställaren. Vi betjänar både privatpersoner, företag samt städer och kommuner.

Vi har sakkunniga övervakare både i Seinäjoki och Vasa.

Tag kontakt så ser vi till att Ert byggprojekt lyckas! Vi kan också sköta om anbudsförfarandet och uppgöra alla dokument som behövs.

Vid behov kan vi vara hela byggprojektets projektdragare, så att beställaren också har tid med annat.

Vasa: 010 299 5131

Seinäjoki: 010 299 5130

E-post: info@investigo.fi

Läs också: Case: Klemetsögatan – Bostadsbolagets fasadsanering från undersökning till renoveringens övervakning (på finska)

Niklas Mehtonen