fbpx

Case: Klemetinkatu- taloyhtiön julkisivusaneeraus tutkimuksista toteutuksen valvontaan

Investigo tarjoaa laadukkaat tutkimukset, valvonnan, dokumentoinnin ja laadunvarmistuksen mm. taloyhtiöiden saneerauskohteisiin. Toimimme Vaasan Klemetinkadulla sijaitsevan 80-luvulla rakennetun taloyhtiön julkisivusaneerauksen kumppanina, vastaten korjaustarpeiden tutkimuksista sekä korjausurakan projektinjohdosta ja valvonnasta.

Korjaustarpeiden tutkimuksista korjausurakan projektinjohtoon ja valvontaan

Julkisivun ongelmat vaikuttavat rakennuksen elinkaareen ja turvalliseen käyttöön. Toteutimme Klemetinkadun kohteeseen julkisivukartoituksen, jonka avulla pystyimme tuomaan taloyhtiön hallitukselle selkeästi esiin julkisivuun liittyvät korjaustarpeet. Kartoituksen suoritti Investigon Teppo Tervo.

Investigon toteuttama julkisivukartoitus oli hyvin seikkaperäinen ja tarkasti laadittu. Alusta saakka vahvalla ammattitaidolla ja täsmällisesti hoidettu työ vahvisti luottamustamme valita Investigo myös saneerauksen valvonnan tehtäviin. Jo valintakeskusteluissa löysimme yhteisen sävelen siitä, millaisella otteella hommat tulee hoitaa.” – Yrjö Salomaa, hallitusammattilainen

Nykytilanteen selvittämisen jälkeen saimme taloyhtiöltä toimeksiannon kilpailuttaa julkisivusaneeraukseen sopivat urakoitsijat. Taloyhtiön hallitus valitsi kilpailutuksen perusteella urakoitsijan toteuttamaan tarvittavat korjaukset. Urakoitsijaksi valittiin Rennova Oy.

Investigon kanssa oli mukava toimia: asiantunteva ja luotettava toimija, joka hoitaa sovitut asiat aikataulussa ja niin kuin on sovittu.” – Maunu Ylimäki, toimitusjohtaja / Rennova Oy

Projektinjohtajana saneerausurakassa toimi Investigon Marika Kesti. Hoidimme projektinjohtotehtävät koko saneerauksen ajan kokonaisvaltaisesti, laatien myös tarvittavat dokumentit, kuten saneeraussuunnitelman, korjausohjeet sekä muut vaaditut asiakirjat.

Hyvä kommunikaatio auttoi ratkomaan haasteet matkalla

Korjausurakkaa koettelivat odotettua huonommassa kunnossa olleet betonikuoret, isännöitsijän vaihtuminen useaan otteeseen sekä rankan syysmyrskyn aiheuttama kattovuoto. Investigon rooli työn valvonnassa ja projektinhallinnassa sekä hyvä yhteistyö eri osapuolten kesken oli tärkeää ongelmatilanteiden ratkaisussa.

Matkan varrella meille tuli yllätyksiä, joita kukaan osapuolista ei olisi voinut ennakoida. Hyvä yhteistyö Investigon ja urakoitsijan kanssa mahdollisti sen, että yllätysten aiheuttamista viivästyksistä ja lisäkustannuksista selvittiin järkevästi.” – Yrjö Salomaa, hallitusammattilainen

Mielestäni urakan lopputulos on hyvä ja kestää varmasti aikaa. Urakan aikana ilmenneet piilevät ongelmat lisäsivät työn määrää ja kustannuksia, mutta niihin löydettiin hyvin ratkaisut yhteistyössä tilaajan ja Investigon kanssa.” – Maunu Ylimäki, toimitusjohtaja / Rennova Oy

Hyvin toimiva kommunikaatio projektinjohdon, taloyhtiön hallituksen ja urakoitsijan kesken auttoi viemään projektin onnistuneesti maaliin haasteista huolimatta. Investigo piti projektinjohtajana huolen, että kaikki osapuolet olivat läpi urakan ajan tasalla siitä, missä mennään ja mitä päätöksiä tulee seuraavaksi tehdä. Eteen tulleista ongelmista raportoitiin heti, ja niihin etsittiin yhdessä ratkaisut.

Investigon Marika laati läpi saneerausurakan täsmälliset ja kattavat muistiot palavereista ja päätöksistä sekä piti huolen, että asiat etenivät, kuten on yhdessä sovittu.” – Yrjö Salomaa, hallitusammattilainen

Yhteistyö ja kommunikaatio toimi hyvin: asioista keskusteltiin avoimesti kaikkien osapuolten kesken.” – Maunu Ylimäki, toimitusjohtaja / Rennova Oy

Lopputuloksena näyttävä ja turvallinen julkisivu

Rakennuksen huonokuntoinen vanha tiiliverhoilu vaihtui tyylikkääseen lämpörappaukseen – talo on nyt ulkoisesti näyttävä ja rakennusteknisesti turvallinen. Klemetinkadun julkisivusaneeraus on mainio esimerkki Investigon tarjoamasta kokonaisvaltaisesta saneerausurakoiden tutkimus– ja projektinjohtopalvelusta.

Investigolla tehdään töitä täsmällisesti, joustavasti ja vahvalla ammattitaidolla. Investigon hoitaessa valvontaa voi luottaa siihen, että asiat tehdään, kuten on sovittu. Olen äärimmäisen tyytyväinen, että juuri Investigo oli tässä julkisivusaneerauksessa mukana!” – Yrjö Salomaa, hallitusammattilainen

Marika Kesti

Rakennusmestari, FISE Kosteudenhallintakoordinaattori, esihenkilö Vaasassa

Lue myös

Miten valita oikea kuntotarkastuksen taso?

Energiakriisi uhkaa, älä toista 1970-luvun virheitä!

Muista talosi syyshuolto. Katso muistilistamme!

Salaojan tehtävä kosteudenhallinnassa ja salaojien huoltotarve