fbpx

Fasadens täthets betydelse växer I framtiden!

På grund av klimatförändringarna ökar de regn som piskar byggnaders fasad och vertikala ytor. Då temperaturen stigen kommer det även vintertid att regna mera och mera ofta i samband med blåst.

Detta medför utmaningar för våra byggnader. I samband med konditionsbedömningar och konditionsgranskningar observeras ofta otätheter i fasadens byggnadsdelar, båda i småhus och i större höghus.

Vanliga otäthetsplatser är:

Otäta eller fel monterade fönsterplåtar.
Andra otäta inplåtningar (t.ex. uppviksplåtar som ej är tätade eller infällda).
Otäta genomföringar.
Elastiska tätningsmassor eller elastiska fogar har ej förnyats tillräckligt ofta.
Över 70% av Finlands höghus är byggda åren 1960 – 1989, då kraven på fasad- och balkongbetongen varit längre än idag. T.ex. frysskadorna på betongen ökar i framtiden.

Det lönar sig att granska fasadens och vattentakets täthet tillräckligt ofta. Om du inte gör det själv, lönar det sig att beställa en expert för arbetet. Vi granskar byggnaders kondition och ger reparationsförslag. Vi har också ett bra nätverk av byggnadsentreprenörer, ifall det behövs.

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!