fbpx

Kan coronavirusets symptom bli värre om man utsätts för mögel?

Det pratas mycket om coronaviruset just nu, och av en bra orsak. Coronavirusets symptom påminner i början om vilken som helst annan andningsvägs virusinfektion. [1] Mögel och andra källor till inomhusluftproblem orsakar ofta även det symptom på andningsvägarna.

Enligt ISEAI:s (The International Society for Environmentally Acquired Illness) direktör Mary Ackelery, kan man anta, att om man exponeras för mögel, så är det sannolikt att symptomen från Coronaviruset är värre, för både mögel och coronaviruset orsakar liknande symptom i början, som tillsammans kan förstärkas. [2] Även professor David C. Straus från Texas Hälsovetenskapliga Universitet är av den åsikten att de som bor i mögelhus hör till riskgruppen, varpå de som bor i mögelhus lättare drabbas av viruset. [2]

Sambandet mellan virus och inomhusluftproblem har blivit undersökt tidigare, och det finns tidigare undersökningar som indikerar på att det finns samband. Ifall konstruktionerna och ventilationen är i skick, kan man även minska på spridningen av virus inomhus. [3]

Harvards Universitets professor Joseph Allen är av den åsikten att hälsosamma byggnader hjälper oss i striden mot virus, även om vi måste komma ihåg vår egen hygien. [4]

Investigo undersöker inomhusluftproblem även under corona tiderna, och ifall ni önskar kan ni arbeta utan personkontakt. Vi använder skyddshandskar och vid behov även annan skyddsutrustning, så vi skyddar både oss och er.

Om du är fundersam över något gällande fukt-, mögel- eller inomhusluftproblem, tveka inte att ta kontakt. Vi är här för Er.

Källor:

[1] https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01257

[2] https://paradigmchange.me/wp/coronavirus/

[3] Li Y, Leung GM, Tang JW, Yang X, et al. Role of Ventilation in Airborne Transmission of Infectious Agents in the Built Environment – A Multidisciplinary Systematic Review. Indoor Air 17, no. 1 (2007): 2-18.

[4] https://www.ft.com/content/5083fd42-4812-11ea-aee2-9ddbdc86190d

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!