fbpx

Infoblänkare

Vilka är säljarens och köparens ansvar i en fastighetsaffär?

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva

Snabbtest: hemtester för mögel

Från nätet kan man köpa allt möjligt, till exempel mögeltest. Vi införskaffade ett par ”Healthful Home 5 minute mold test” för att vi ville

Skulle det vara hög tid att göra en årsbesiktning på ditt egnahemshus?

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus! Våra sakkunniga granskare utför en sensorisk granskning av byggnadens

Tips för vårunderhållet av huset

Våren har äntligen anlänt. När snön har smultit, är det en bra tid att kontrollera husets kondition efter vintern. Vi samlade ihop de viktigaste

Hur lång är livslängden på ett badrum?

Badrummet är vanligtvis ett utrymme, vars ytor är relativt dyra att förnya. Ytornas eller vattenisoleringens otätheter är sådant som lönar sig att förutspå. En

Fuktskada, konditionsgransking, mögelmätning – vet du vad man pratar om, då man pratar om inomhusluftproblem?

Kan vi få en mögelmätning? – Det är en mycket vanlig fråga till oss, men det betyder egentligen ingenting. Det är lite som att

Vilka är de vanligaste skadliga ämnena I byggnader?

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna.

Vilken fukthanteringsplan?

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man på alla byggprojekt som kräver lov, utarbeta en fukthanteringsutredning.

Vilka är de vanligaste orsakerna till skolornas fuktskador?

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna är det avgörande med

Hur förebygger man inomhusluftproblem? Vi listade fyra viktiga punkter!

Fukthanteringen under byggtiden skall vara under kontroll. Mätningar bör göras i tillräcklig omfattning och dokumenteras. Man skall välja produkter som är kompatibla och har