fbpx

Tips för vårunderhållet av huset

Våren har äntligen anlänt. När snön har smultit, är det en bra tid att kontrollera husets kondition efter vintern. Vi samlade ihop de viktigaste uppgifterna för vårunderhållet.

  • Granska vattentakets kondition och ifall det är i behov av underhåll. Snöns vikt har kunnat vrida eller röra takmaterialet, varpå infästningar har lossnat. Lösa och otäta infästningar kan orsaka att vatten tränger in i konstruktionerna.
  • Rengör även regnvattenrännorna och kolla, att både rännor och stuprör är hela och på sin plats.
  • Solskenet avslöjar husets målfärgs orenheter och slitage. Smuts och små mögelprickar kan oftast tvättas bort. Huset behöver inte målas varje år, men ifall färgen har börjat flagna, indikerar det på att huset verkligen är i behov av en ny målfärgsyta.
  • Granska att fönster och dörrar är täta så detta inte släpper in fukt. Även fönsterplåtarnas anslutningar bör vara täta. Plåtarna bör sträcka sig tillräckligt långt utanför väggen och ha en tillräcklig lutning, så att de styr regnvattnet bort ifrån huset.
  • Om de finns utrymme på tomten, är det bra att skyffla snön längre bort ifrån huset. Man kan även försöka att styra smältvatten bort ifrån huset.

Om du behöver hjälp, kan vi komma och granska, och berätta vad just i ditt hus är i behov av underhåll eller förnyelse! Kontakt kan ni ta via telefon, epost eller t.ex. via formuläret nedanom.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!