fbpx

Snabbtest: hemtester för mögel

Från nätet kan man köpa allt möjligt, till exempel mögeltest. Vi införskaffade ett par ”Healthful Home 5 minute mold test” för att vi ville testa hur dessa fungerar.

Testen är som ett graviditetstest. Man sveper ytan med en bomullssticka och för de möjliga mikroberna till testern. Den visar då om testet är positivt eller negativt.

Testen skall visa de vanligaste mikroberna, som t.ex. Aspergillus- och Penicillium-släktade mögel samt Stachybotrys mögel.

Testet av dessa utfördes i laboratorieförhållanden, i ett ackrediterat laboratorium. Första testet användes på en ren yta och det andra på en skadad yta.

Båda testen visade i laboratorieförhållanden rätt, men den ”positiva linjen” var mycket svag och svår att se.

Man måste ändå observera att testerna inte berättar om mängden mikrober, eller med säkerhet vilka mikrober det är frågan om.

På grund av dessa saker har man i praktiken inte så stor nytta av dessa tester, utan de kräver alltid tilläggsundersökningar.

Plus:
Snabb
Billig

Minus:
Berättar inte mängder
Berättar inte vilken mikrobart
Uppfyller inte krav i förordningen om boendehälsan
Kräver alltid tilläggsundersökningar
Vi rekommenderar alltså inte användningen av dessa hemtester. Om du misstänker mögel- eller inomhusluftproblem, be en av våra experter att komma på besök. Våra experter kan ta de prov som behövs med tillförlitliga metoder, som kan tolkas enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning om boendehälsa.

Kontaktuppgifter till våra experter hittar ni här!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!