fbpx

Vilken fukthanteringsplan?

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man på alla byggprojekt som kräver lov, utarbeta en fukthanteringsutredning. Förordningens mål är att förebygga de problem som uppstår vid byggandet.

På basis av fukthanteringsutredningen utarbetas en fukthanteringsplan, i vilken det sägs hur man i praktiken skall göra för att uppfylla de krav som finns i utredningen och minska på risken för skador.

I fukthanteringsplanen bör man utnämna de personer som ansvarar för fukthanteringen i de olika byggskedena. Personen som ansvarar för detta kan vara den ansvariga mästaren eller en utomstående fuktexpert.

Investigo har under det senaste året hunnit utarbeta flera fukthanteringsplaner, i huvudsak till stora byggnader som skall användas för undervisning i Österbotten och Mellersta Österbotten. Av oss får Ni även fuktkoordineringstjänster.

På sidan om fukthanteringen är även dammhanteringen en viktig del i en byggnadsarbetsplats. Av oss får ni även dammhanteringsplaner, om arbetet t.ex. skall utföras enligt renhetsklass P1 eller P2. Vi berättar gärna mera, så tag kontakt!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!