fbpx

Hur lång är livslängden på ett badrum?

Badrummet är vanligtvis ett utrymme, vars ytor är relativt dyra att förnya. Ytornas eller vattenisoleringens otätheter är sådant som lönar sig att förutspå. En otät plats i badrummets yta kan leda till allvarliga fuktskador i konstruktionerna och reparationen av dem ökar på badrumsrenoveringens kostnader.

Badrummets ytor slits vid normal användning. Till normalt underhåll i ett badrum hör att granska silikonfogar, samt andra fogar och genomföringar årligen, och vid behov förnya tätningsmassorna med 3 – 5 års mellanrum. De ytor som utsätts för stänkvatten vid användningen, rekommenderas alltid att torkas med en golvraka. Också en tillräcklig ventilationen är viktig för torkningen av ytorna.

År 1998 kom det i kraft betydligt noggrannare täthetskrav på våtrum. Detta betyder i praktiken att tätheten i badrum som är utförda före 1998 är kanske inte på samma nivå om ett badrum som är ett par år senare utfört.

Den tekniska livslängden på ett badrum varierar, beroende på byggnadssätt och ytmaterial.

Som exempel

Badrum med plattsättning och fuktspärr var vanligt under året 1980 – 1995, men tidvis även efter år. Dess tekniska livslängd är ca 15-20 år.
Badrum med plattsättning och en vattenisoleringsmassa är vanligen använt från år 1999, och dess tekniska livslängd är 20-40 år.
Källa: Rakennustietosäätiön ohjetiedosto

Vi rekommenderar att gamla badrum, utförda före 1998 , granskas och efter behov renoveras eller underhålls. Investigo är din expert när det gäller att bedöma byggnadens kondition samt vid förebyggande och utredningar av inomhusluftproblem. Tag kontakt så berättar vi mera!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!