Hur förebygger man inomhusluftproblem? Vi listade fyra viktiga punkter!

27 januari, 2019

Fukthanteringen under byggtiden skall vara under kontroll. Mätningar bör göras i tillräcklig omfattning och dokumenteras.

Man skall välja produkter som är kompatibla och har låga emissioner.

Ventilationen bör vara bra planerad och utförd. Speciellt under det första användningsåret kommer det mycket emissioner från material, varpå ventilationen måste vara tillräckligt effektiv. Man bör komma ihåg att det är en risk att köra ventilationen endast på deltid. Man skall också komma ihåg att automatiskt justerande system inte alltid funkar som planerat.

Utrymmena används, underhålls och städas i tillräcklig omfattning.

Niklas Mehtonen