fbpx

Infoblänkare

Oväntade problem efter bostadsaffären! Vad ska man ta sig till?

Ett nytt hem är införskaffat och efter affären observerar man konstiga lukter eller självklara symptom. De nya ägarna blir oroliga över byggnadens verkliga kondition

Noggranna konditionsgranskningar vid fastighetsaffärer från oss

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva

Proffs I branschen: från oss får ni även RTA-utlåtanden

En expert inom hälsoriktigt byggande (RTA) är en specialsakkunnig inom inomhusmiljöns kondition och hälsosamhet. Enligt hälsoskyddslagens 49 § kan hälsoinspektörerna använda utomstående sakkunniga som

Riskkonstruktion: mellanvägg I träkonstruktion monterad under golvnivå

I denna konstruktion är en mellanvägg i träkonstruktion monterad under golvnivå ovanpå en oisolerad grundplatta. Nedre bjälklagskonstruktionen är då oftast dubbel betongplatta eller ett

Riskkonstruktion: yttervägg mot mark med inre värmeisolering

Med denna typ av konstruktion menar man en gjuten eller murad yttervägg mot mark (ofta källaryttervägg), som är värmeisolerad från insidan. Väggen kan på

Riskkonstruktion: oventilerad tegelreviderad yttervägg

Med en oventilerad tegelreviderad yttervägg menar man en konstruktion där det bakom tegelfasaden inte finns en sakenlig luftspalt, eller ventileringen av lustspalten är av

Riskkonstruktion: bristfälligt ventilerat vindsbjälklag

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då ventilationen är otillräcklig eller den saknas helt. Bristfälligt ventilerade

Riskkonstruktion: blind sockel

Med en blind sockel menar man en sådan lösning, där ytterväggens bärande träkonstruktion går lägre ner än den synliga stenfoten. Ofta är ytterväggens syll

Riskkonstruktion: träreglat bottenbjälklag

Med ett träreglat bottenbjälklag menar man en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad ovanpå en markburen betongplatta. Konstruktionstypen var ett vanligt byggnadssätt

Finns det någon risk med att kyla ner byggnaden I värmen?

Ni har säkert sett, en varm sommardag, då fukten kondenserar på dricksglasets kalla yta? Samma kan hända i byggnaderna. I Finland är byggnaderna vanligtvis