fbpx

Noggranna konditionsgranskningar vid fastighetsaffärer från oss

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva byggnaden, tomten och området, var fastigheten finns.

Varje egnahemshusköpare är intresserad av att veta, i vilket skick huset är. Säljaren måste berätta om husets ålder, brister, tidigare skador och läckage samt reparationer ärligt. Säljaren kan t.ex. inte dölja en vattenskada och hoppas på att köparen inte kommer med krav. Men köparen måste även förstå att ett gammalt hus är i behov av reparationer och underhåll.

Investigo erbjuder både privatpersoner och företag konditionsgranskningar i samband med fastighetsaffärer. Vi satsar på kvalitet, så att man skall ha möjlighet att undvika tvister efter fastighetsaffären.

Vi erbjuder konditionsgranskningar i tre olika omfattningar, så att det skall finnas en passande omfattning åt alla. Konditionsgranskningarna baserar sig på KH-kortet.

Grundnivå – Vi granskar hela byggnaden på in- och utsidan. Alla utrymmen som det finns säker tillgång till granskas. I grundnivån granskas byggnaden i huvudsak med sådana metoder som inte förstör ytor, t.ex. fuktmätningar görs med ytmätare, men vid behov och möjlighet mäts fukten även inne i konstruktionen.

Omfattande nivå – Utöver det som görs i grundnivån granskas riskkonstruktioner via kontrollhål (öppnande av konstruktioner). Konstruktionerna granskas okulärt och sensoriskt, varpå vi får en bättre bild över skicket på konstruktionen.

Omfattande plus nivå – Utöver det som görs i grundnivån och omfattande nivån tas 4 stycken mikrobprov (mögelprov) från riskkonstruktionerna. I denna granskning får vi veta om det växer mögel på de platser där konstruktionerna öppnas upp. Mikroberna är så små att man inte alltid kan se dessa med ögat. Man bör komma ihåg att mögelproverna analyserad i laboratorium med direktodlingsmetoden, och resultaten kommer ca 4 veckor från granskningstillfället.

Priserna hittar ni på vår Prislista-sida, klicka här.
Priserna på Åland, klicka här.

Var i kontakt med oss, ifall ni vill ha en noggrann konditionsgranskning vid bostadsaffär.  Från oss får du behändigt energicertifikatet i samband med konditionsgranskningen.
Vill du veta, vilka är säljarens och köparens ansvar i en fastighetsaffär? Läs mera här!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!