Laadukkaat kiinteistökaupan kuntotarkastukset meiltä

11 syyskuun, 2019

Omakotitalon myymisessä on tärkeintä tietää, mitä myy. Myyjälle on laissa asetettu laaja tiedonantovelvollisuus itse rakennuksesta, tontista ja myös alueesta, jolla kiinteistö sijaitsee.

Jokainen omakotitalon ostaja on kiinnostunut siitä, missä kunnossa talo on. Myyjän on kerrottava talon iästä, vioista, aiemmista vaurioista ja vuodoista sekä korjauksista totuudenmukaisesti. Myyjä ei voi esim. salata vesivahinkoa ja toivoa, ettei ostaja esitä vaateita. Toisaalta ostajankin pitää ymmärtää ikääntyneen talon korjaus- ja huoltotarpeet.

Investigo tarjoaa sekä yksityishenkilöille että yrityksille kiinteistökaupan yhteydessä kuntotarkastuksia. Panostamme laatuun, jotta olisi mahdollisuus välttää kiinteistökaupan jälkeisiä riitoja.

Tarjoamme kuitenkin kuntotarkastuksia kolmessa eri laajuudessa, jotta kaikille löytyisi sopiva kuntotarkastuslaajuus. Kuntotarkastukset perustuvat KH-kortin ohjeisiin.

Perustason kuntotarkastus – Tarkastamme koko rakennuksen sisältä ja ulkoa. Kaikki tilat, joihin on turvallista päästä, tarkastetaan. Perustason kuntotarkastuksessa tutkitaan rakennusta pääasiassa rakenteita rikkomattomin menetelmin, esim. tehdään kosteusmittaukset pintamittarilla, mutta tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan mitataan myös kosteus rakenteiden sisällä.

Laaja kuntotarkastus – Perustason kuntotarkastustoimenpiteiden lisäksi suoritamme rakenneavauksia riskirakenteisiin. Rakenteet tarkastetaan silmämääräisesti ja aistinvaraisesti, ja saamme paremman käsityksen siitä, missä kunnossa rakenneosa on.

Laaja Plus kuntotarkastus – Sisältää perustason ja laajan tason kuntotarkastustoimenpiteiden lisäksi 4 kpl mikrobinäytettä (homenäytettä) riskirakenteista. Tällä tarkastuksella saadaan tietää kasvaako rakenneavauskohdilla hometta (mikrobeja). Mikrobit ovat niin pieniä, että usein niitä ei voida silmällä edes havaita. On muistettava, että homenäytteet viljellään laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä, ja tulokset tulevat noin 4 viikkoa tarkastuksen jälkeen.

Hinnat löytyvät Hinnasto-sivultamme, klikkaa tästä!

Ole ihmeessä yhteydessä, mikäli olette tarkan kuntotarkastuksen tarpeessa.

Niklas Mehtonen