fbpx

Riskkonstruktion: träreglat bottenbjälklag

Med ett träreglat bottenbjälklag menar man en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad ovanpå en markburen betongplatta.

Konstruktionstypen var ett vanligt byggnadssätt på 1950 – 1980 talet. Med konstruktionstypen försökte man göra inbesparningar på kostnader, då man tidigare vanligtvis byggt källare under hus. Man fick även golv- och ytterväggsisoleringen enhetlig på detta vis. I efterhand har man konstaterat att denna typ av konstruktion är en riskkonstruktion och speciellt i dess nedre kant (betongens övre kant) finns en stor risk för fukt- och mikrobskador, då betongen vanligtvis belastas av markfukt och torkningsförmågan är bristfällig.

Denna typ av bottenbjälklagskonstruktion har en teknisk livslängd på 40 år.

Läs mer från riskkonstruktionskortet, här (PDF, på finska).

Har ni denna typ av konstruktion och ni behöver få den undersökt, tag kontakt så hjälper vi till att reda ut hur konstruktionen mår!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!