Riskkonstruktion: Bristfälligt ventilerat vindsbjälklag

9 september, 2019

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då ventilationen är otillräcklig eller den saknas helt.

Bristfälligt ventilerade takkonstruktioner har varit vanliga mellan åren 1950 – 1980.

Ventileringen av vindsbjälklaget möjliggör bortventilering av fukten från konstruktionen. Detta betyder att om ventilationen av vindsbjälklaget är bristfälligt, kommer inte konstruktionen åt att torka tillräckligt fort, varav fukt- och mikrobskador kan uppstå. Fukten kan härstamma från inomhusluften eller t.ex. komma in via ett takläckage.

Läs mer från riskkonstruktionskortet, här (PDF, på finska).

Har ni denna typ av konstruktion och ni behöver få den undersökt, tag kontakt så hjälper vi till att reda ut hur konstruktionen mår!

Niklas Mehtonen