Riskkonstruktion: Yttervägg mot mark med inre värmeisolering

9 september, 2019

Med denna typ av konstruktion menar man en gjuten eller murad yttervägg mot mark (ofta källaryttervägg), som är värmeisolerad från insidan. Väggen kan på insidan vara t.ex. skivad eller tegelreviderad.

Konstruktionstypen har varit vanlig mellan året 1940 – 1990. I efterhand har man konstaterat, att markfukt kommer ofta åt att belasta konstruktionen och konstruktionstypen har dålig upptorkningsförmåga.

Fuktiga konstruktioner som ej kommer åt att torka tillräckligt fort, riskeras att fukt- och mikrobskadas.

I dagsläget klassas konstruktionen som en riskkonstruktion, då den är fukttekniskt mycket riskfylld.

Läs mer från riskkonstruktionskortet, här (PDF, på finska).

Har ni denna typ av konstruktion och ni behöver få den undersökt, tag kontakt så hjälper vi till att reda ut hur konstruktionen mår!

Niklas Mehtonen