fbpx

Oväntade problem efter bostadsaffären! Vad ska man ta sig till?

Ett nytt hem är införskaffat och efter affären observerar man konstiga lukter eller självklara symptom. De nya ägarna blir oroliga över byggnadens verkliga kondition och ifall inomhusluften verkligen är hälsosam. Tanken ifall drömhemmet är istället en mardröm och mögelhus slår de nya ägarna.

Inomhusluftproblem kan bero på många faktorer, som t.ex. konstruktioner som blivit våta eller möglat, andra skadliga ämnen, fiberkällor eller en bristfällig ventilation. Inomhusklimatproblemen är ofta en summa av många faktorer och inte alltid ett enkelt pussel.

Vad ska man ta sig till?

Om man observerar ett inomhusluftproblem bör man så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa dessa problem. Köparen bör göra en reklamation åt säljaren direkt, då problemet eller felen observeras, och man bör även ge säljaren möjlighet att granska problemet med en egen sakkunnig. Reklamationen och kraven bör framföras åt försäljaren av bostaden eller fastigheten inom relativt kort tid. Säkrast är det att leverera ersättningskraven inom 3 – 4 månader från det att felet har observerats. Från oss på Investigo får ni hjälp att reda ut problemen. I dessa fall undersöks byggnaden noggrant och möjliga dolda fel i byggnaden eller konstruktioner reds ut i detalj.

Speciellt viktigt är det då man undersöker dessa problem, att använda en sådan sakkunnig som har tillräcklig kunskap, erfarenhet och skolning att lösa inomhusluftproblem och granskaren bör kunna ge utlåtande om det finns faktorer som kan orsaka en hälsorisk. Vi på Investigo har en lång erfarenhet när det gäller att undersöka byggnader och lösa inomhusluftproblem. Vi har även en certifierad RTA (expert på hälsoriktigt byggande), varpå vi kan bedöma exponeringsrisker och hälsomyndigheterna kan använda våra dokument för att bedöma sanitära olägenheter.

Man säljaren och köparen inte kommer överens om de observerades felen, kan tvisten lösas i tingsrätten. Ännu i tingsrätten kan parterna be om att tvisten skall lösas genom medling, vilket är ett mycket snabbare och billigare sätt att lösa tvisten. Investigo har även ett flertal gånger fungerat som sakkunnigt vittne i rätten.

Om du behöver hjälp, tag kontakt så löser vi problemen!

Ps. När du planerar att köpa eller sälja ditt drömhus, kom ihåg att boka en tillräckligt omfattande konditionsgranskning, var man även undersöker möjliga riskkonstruktioner. Från oss hittar du även uppföljande undersökningspaket, som kan användas som komplerande till tidigare granskningar. 

Teppo Tervo

Expert på hälsoriktigt byggande, Byggnadsingenjör, Kartläggare av asbest och skadliga ämnen, Utfärdare av energicertifikat

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!