fbpx

Riskkonstruktion: oventilerad tegelreviderad yttervägg

Med en oventilerad tegelreviderad yttervägg menar man en konstruktion där det bakom tegelfasaden inte finns en sakenlig luftspalt, eller ventileringen av lustspalten är av någon orsak blockerad.

Konstruktionen är ofta utförd så, att tegelfasaden antingen är fast i träväggen/vindskyddsskivan eller att mellan dem finns en bristfälligt fungerande luftspalt.

Luftspalten kan vara blockerad med murbruk eller för smal för att fungera. Luftspalten kan även vara blockerad i nedre eller övre kant, eller så kan ventilationsöppningarna fattas helt.

Om ni har en tegelfasad, kan ni själv kolla om ventilationsöppningar finns i nedre kanten (t.ex. att var fjärde stående tegelfog är öppen).

Vattenavrinningen och torkningsförmågan av denna typ av konstruktion är mycket dåligt. Detta leder till att väggen torkar inte tillräckligt fort och det finns stor risk för fukt- och mikrobskador.

Läs mer från riskkonstruktionskortet, här (PDF, på finska).

Har ni denna typ av konstruktion och ni behöver få den undersökt, tag kontakt så hjälper vi till att reda ut hur konstruktionen mår!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!