fbpx

Hur påverkar ventilationen och en eldstad mikrobmängderna I inomhusluften?

Mikrobmängderna i inomhusluften påverkas av många olika faktorer. Mikrober finns överallt och speciellt den tid på året då marken ej är frusen, påverkar utomhusluften betydligt mikrobmängden i inomhusluften. Men bland annat genom att förvara ved inomhus eller då man har husdjur, så stiger mängden mikrober i inomhusluften relativt mycket. Dvs, har man en eldstad, stiger mängder mikrober, även om man inte förvarar veden inomhus (detta på grund av att eldstaden sällan städas sterilt).

Danska undersökningar påvisar att till och med användningen av mattor ökar på inomhusluftens mikrobmängd.

Många undersökningar (bl.a. Reponen 1989 och Wålinder 1997) påvisar att ett hus med maskinell frånluft har betydligt högre mikrobmängd i inomhusluften än ett hus med självdrag. Detta på grund av att friskluftsventilerna inte finns vanligtvis tillräckligt, så luft sugs in via otätheter i konstruktioner och tar med sig orenheter.

Med en modern maskinell till- och frånluftsventilation kan man till och med halvera mängden mikrober i inomhusluften, jämfört med ett hus med självdrag.

Man bör observera att undersökningarna mätt totala mikrobmängder. Alla mikrober är förstås inte skadliga mögelsvampar.

Vi kan alltså konstatera att ventilationen, tätheten av konstruktionerna och användningen av byggnaden har alltså en stor inverkan på mikrobmängden i inomhusluften.

Är det något när det gäller mögel eller inomhusluftkvalitet som ni funderar över? Tag kontakt!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!