Miten ilmanvaihto ja takka vaikuttavat sisäilman mikrobipitoisuuksiin?

7 helmikuun, 2019

Sisäilman mikrobipitoisuuksiin vaikuttavat monet eri asiat. Mikrobeja löytyy kaikkialta ja sulan maan aikana ulkoilman mikrobipitoisuus vaikuttaa huomattavasti sisäilman mikrobipitoisuuteen. Mutta muun muassa polttopuiden säilyttäminen sisällä ja lemmikkieläimet nostavat sisäilman mikrobipitoisuuksia. Talossa oleva takka siis nostaa sisäilman mikrobipitoisuuksia – silloinkin, vaikkei polttopuita säilyttäisi sisätiloissa, koska itse takkaa on hyvin harvoin polttamisen jälkeen siivottu steriiliksi.

Tanskalaiset tutkimukset osoittavat, että jopa mattojen käyttö nostaa sisäilman mikrobipitoisuuksia.

Useat tutkimukset (m.m. Reponen 1989 ja Wålinder 1997) osoittavat, että mikäli talo on varustettu koneellisella poisto-ilmanvaihdolla, sisäilman mikrobipitoisuudet nousevat verrattuna painovoimaiseen ilmanvaihtoon. Tämä ilmiö johtuu siitä, ettei kohteissa joissa on koneellinen poisto, ole tarpeeksi korvausilmaventtiilejä ja ilma kulkeutuu epätiiviiden rakenteiden kautta sisäilmaan, tuoden mukaana epäpuhtauksia.

Nykyaikaisella koneellisella tulo ja poisto-ilmastoinnilla voidaan sen sijaan jopa puolittaa sisäilman mikrobimäärät verrattuna painovoimaiseen ilmanvaihtoon.

On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksissa on keskitytty kokonaismikrobimääriin. Kaikki mikrobit evät ole haitallisia homesienikasvustoja.

Yhteenvetona todettakoon, että ilmanvaihdolla, rakenteiden tiiveydellä ja rakennuksen käytöllä on huomattava merkitys sisäilman mikrobipitoisuuteen.

Onko joku asia homeisiin tai sisäilman laatuun, joka askarruttaa? Ota ihmeessä yhteyttä!

Niklas Mehtonen