fbpx

Proffs I branschen: från oss får ni även RTA-utlåtanden

En expert inom hälsoriktigt byggande (RTA) är en specialsakkunnig inom inomhusmiljöns kondition och hälsosamhet. Enligt hälsoskyddslagens 49 § kan hälsoinspektörerna använda utomstående sakkunniga som hjälp.

En utomstående sakkunnig skall ha tillräcklig behörighet när det gäller utredning av kemikaliska, fysikaliska och biologiska faktorer på kan orsaka en hälsorisk. Mätningar, undersökningar och utredningar samt provtagningar skall göras tillförlitligt och med lämpliga metoder.

En expert på hälsoriktigt byggande (RTA) har den behörighet som krävs för att vara en utomstående sakkunnig enligt hälsoskyddslagen. RTA:ns undersökningar av bostäder och andra vistelseutrymmen kan användas vid hälsoskyddsövervakningen.

Vi erbjuder även andra proffs inom branschen att få RTA-utlåtanden på deras undersökningsrapporter, så även de kan användas vid hälsoskyddsövervakningen.

Investigos expert på hälsoriktigt byggande: Niklas Mehtonen, certifikat nummer: C-24982-26-19, 0458081890, niklas.mehtonen@investigo.fi

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!