Alan ammattilaiset: meiltä saa myös RTA-lausuntoja

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on rakennusten kunnon ja terveellisen sisäympäristön erityisasiantuntija. Terveydensuojelulain 49 §:n mukaisesti terveydensuojeluvalvonnassa voidaan käyttää apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ulkopuolisella asiantuntijalla tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Mittaukset, tutkimukset ja selvitykset on tehtävä, sekä näytteet otettava luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Rakennusterveysasiantuntija eli RTA on terveydensuojelulain tarkoittama ulkopuolinen asiantuntija, jonka tekemiä asuntojen tai muiden oleskelutilojen tutkimuksia voidaan käyttää terveydensuojeluvalvonnassa.

Tarjoamme myös muille alan ammattilaisille mahdollisuuden saada tutkimusraporttien perusteella Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) lausunto, jotta se kelpaa terveydensuojeluvalvonnan käyttöön.

Investigon rakennusterveysasiantuntija: Niklas Mehtonen, sertifikaattinumero: C-24982-26-19, 0458081890, niklas.mehtonen@investigo.fi

Lue myös

Salaojan tehtävä kosteudenhallinnassa ja salaojien huoltotarve

Kiinteistöhuollon kilpailutus tai sen selkäyttäminen

Energiatodistus- koska sitä tarvitaan ja mitä sillä tehdään?