fbpx

Skattelättnader eller stöd för konditionsundersökningar, reparationsplanering eller energiförbättringar?

Du visste väl att man kan få skattelättnader eller stöd för vissa arbeten som Investigo utför?

Hushållsavdrag kan man få t.ex. för undersökningar, planeringar och övervakningar som berör underhålls- och ombyggnadsarbeten. Detta betyder i praktiken att om du beställer en konditionsundersökning- eller granskning, efter vilken man gör en saneringsplanering för en mera omfattande grundreparation eller underhållsarbete, så kan ni får även av våra arbeten hushållsavdrag.

Hushållsavdrag kan fås även för övervakningen av grundreparationen eller underhållsarbetena. I en övervakning granskar vi att arbetet utförs på ett lämpligt sätt, vi utför gränsdragningar, ger råd och på övervakningen skrivs en rapport med tillhörande bilder.

Läs mer om hushållsavdragen: https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/tabell-om-mest-fragade-arbeten-som-berattigar-till-hushallsavdrag/

Understöd för undersökning av en byggnads skick och för planering av grundliga förbättringar kan beviljas till egnahemshusägare och till husbolag. Understöden är dels avsedda för undersökning av skicket på bostäder och bostadsbyggnader som är fukt- och mikrobskadade och har inomhusluftproblem samt dels avsedda för planeringskostnaderna när det gäller grundliga förbättringar av sådana byggnader. Investigo uppfyller de krav som sätts på granskaren.

Läs mer om understödet: https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Reparationsunderstod/Undersokning_av_byggnads_skick_och_planering_av_grundliga_forbattringar

Reparationsunderstöd för äldre och personer med funktionsnedsättning är menat för hushåll där det finns en person som fyllt 65 år eller en person med funktionsnedsättning. Understödet beviljas för reparation av egnahemshus och aktie-bostäder.

Läs mer om understödet: https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Reparationsunderstod/Reparationsunderstod_for_aldre_och_handikappade_personer

ARA beviljar Energiunderstöd för energisparande förbättringar som görs under åren 2020–2022 för förbättring av energiprestandan i bostadshus. Understöd beviljas för personkunder, husbolag och s.k. ARA-samfund som äger bostadshus. Investigo kan hjälpa er med att utarbeta ett energicertifikat samt beräkna E-värden. Vi har den kunskap som behövs.

Läs mera om understödet: https://www.ara.fi/sv-FI/Lan_och_bidrag/Energiunderstod

Har du frågor eller behöver du hjälp av en expert på byggnadshälsa? Ta kontakt!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!