fbpx

Finns det någon risk med att kyla ner byggnaden I värmen?

Ni har säkert sett, en varm sommardag, då fukten kondenserar på dricksglasets kalla yta? Samma kan hända i byggnaderna. I Finland är byggnaderna vanligtvis planerade så att det är kallare utomhus än inomhus. Om man kyler ner byggnader kallare än utomhustemperaturen, skulle konstruktionerna fysikaliska funktion borda vara annorlunda än det planerade och finns det risk att fukten kondenserar inne i konstruktionerna, vilket kan orsaka fukt- eller mögelskador.

Vi rekommenderar alltså inte man åtminstone långa tidsperioder i sträck kyler ner byggnader.

Läs också

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!

Dräneringens uppgift i funkthanteringen samt underhållsbehovet