fbpx

Mikrobprov från inomhusluften lönar sig att ta på vintern

Vill du veta om det finns mikrober i ditt hems inomhusluft? Den bästa tiden för att ta ett mikrobprov ur inomhusluften är vintern. Då marken är under ett snötäcke är utomhusluftens mikrobmängd mycket liten, och påverkar inte märkbart inomhusluftens mikrobmängder i byggnader.

Människor utsätts för mikrober via luften, därför antar ett luftprov information om, vilka mikrober som kan utsätta slemhinnor och andningsvägarna. Via mätning av inomhusluftens mikrobmängder kan vi utvärdera, ifall mikrobmängderna och -typerna inomhus är normala.

Mirkober i luften kan mätas i den allmänna rumsluften, vid andningszonen vid en arbetspunkt eller t.ex. vid tilluftsdonet.

Ett mikrobprov från luften tas vanligen med en impaktor (t.ex. 6-stegs Andersen-impaktor), från vilken det finns mycket jämförelsevärden och undersökningsresultat.

Man bör komma ihåg att endast på basis av normala värden i ett luftprov, kan man inte utesluta möjligheten till skador i konstruktionerna.

Investigo tar vid behov mikrobprov ur luften med impaktor. Tag kontakt, så berättar vi mera. Kontaktuppgifter hittar du här! Du kan även använda vår kontakt-blankett nedan.

 

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!