fbpx

Ozon och andra biocider – en genväg I mögelsaneringen?

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en utredning av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det inte rekommenderat att använda biocider för att lösa mögelproblem, förebygga mögelbildning eller öka effekten av mögelsanering. Biocider är giftiga ämnen som kan medföra skadliga hälsoeffekter både för städpersonalen och lokalernas användare.

Även ozon (O3) klassificeras som en biocid. Ozon är i sig skadligt för hälsan, speciellt i höga koncentrationer. Ozonreaktionen kan ge upphov till nya och eventuellt skadliga föreningar.

Mögelskadade material ska i första hand avlägsnas eller rengöras mekaniskt. Desinficering ska användas endast i särskilda fall, till exempel vid avloppsskador eller avlägsnande av luktolägenheter.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!