fbpx

Investigos Niklas Mehtonen är nu certifierad expert på hälsoriktigt byggande

Symptom förorsakade av inomhusluftproblem berör alltid den drabbade och dennas närmaste, men problemen är också en omfattande nationalekonomisk utmaning. Ofta pratar man enbart om mögel, vilket leder till att de verkliga renoveringsbehoven blir oidentifierade. En expert på hälsoriktigt byggande (RTA) gör omfattande undersökningar i byggnader och kartlägger faktorer som inverkar på hälsan.

Dålig inomhusluft förorsakar många olika sorters symptom: huvudvärk, trötthet, återkommande lunginflammation, reumatiska besvär, minnesluckor och till sist överkänslighet för kemikalier. Även risken att insjukna i astma ökar.

­­– Det som förorsakar besvär i en byggnad kan förekomma mycket lokalt, så därför är det skäl att reagera även om bara en människa har symtom innan problemet sprider sig i byggnaden, säger Niklas Mehtonen, expert på hälsoriktigt byggande vid Investigo Oy Ab i Vasa.

En expert på hälsorätt byggande undersöker och ger utlåtande om kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer som förorsakar hälsorisker. Tack vare en mångsidig kunskap kan experten samtidigt undersöka byggnadens allmänna kondition samt bärande konstruktioner. En omfattande undersökning ger snabbt en realistisk bild av vilka åtgärder man behöver vidta för att förbättra situationen.

– I samband med inomhusluftproblem eller -symptom pratar man oftast enbart om mögel- och fuktskador. Problemen kan dock bero på oräkneliga andra orsaker. För att få bukt med problemen behöver man alltid först förstå vad det är som förorsakar dem, summerar Mehtonen.

– Det är mycket sällan endast en faktor som förorsakar symptom i en byggnad. Utöver fukt- och mikrobskador kan även ett undertryck orsakat av ventilationssystem medföra att orenheter sugs in från konstruktionerna, vilket ökar risken för att exponeras. Då får man inte bukt med inomhusluften genom att endast åtgärda fuktighetsproblemet.

Två svenskspråkiga experter i Finland

Investigo är ett Vasabördigt företag specialiserat på inomhusluftundersökningar och konditionsgranskningar. Företaget har snabbt vuxit till ett expertföretag med hela Finland som arbetsfält. En opartisk undersökning och rapport hjälper aktörer att ta rätt saneringsbeslut och lösa tvister. Nu har Investigo Finlands andra tvåspråkiga expert på hälsoriktigt byggande, då företagets VD Niklas Mehtonen har avlagt utbildningen som berättigar till Eurofins personcertifikat. – Utbildningen gav mig en ökad förståelse för olika undersökningsmetoder. För kunden gör detta processen mer effektiv, för vi kan snabbare hitta problemet och har nu även möjlighet att själva fungera som utomstående konsult åt hälsoskyddsmyndigheternas, berättar Mehtonen.

http://www.sertifikaattihaku.fi/certificates/C-24982-26-19

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!