Övervakning

Genom att ge övervakningen till händerna på ett proffs, försäkrar du dig om att en dyr nybyggnation eller renovering inte går snett.

 

 

Se nedan de tjänster som hör till övervaknin

Anbudsförfarande

Vi hjälper gärna till med att välja den rätta entreprenören och/eller att begära och jämföra anbud på saneringsentreprenaden.

Fuktkoordinator

En fuktkoordinators uppgift är att övervaka hur fuktregleringen utförande under hela byggnadsprojektet. Arbetet kan även utföras enligt Kuivaketju10. Investigos fuktkoordinator kan bistå med fuktteknisk kunskap redan i planeringsskedet och vara som arbetets övervakare.

Övervakning och kvalitetssäkring

Vi erbjuder övervakningar, kvalitetssäkringar och dokumentering av hög kvalité för både nybyggnation och saneringsobjekt. Vi är specialiserade på den fukttekniska funktionen av byggnaderna samt på funktionen av ventilationssystem. Den fukttekniska funktionen på konstruktionerna i en byggnad är väldigt viktig, för den inverkar på både husets livslängd samt funktion.

Vi övervakar även krävande projekt tack vare vår sakkunniga personal.