fbpx

Mitkä ovat tavallisimmat haitta-aineet rakennuksessa?

Miksi haitta-aineita tutkitaan?

Haitta-aineita sisältävien jätteiden purkutyössä ja korjaamisessa on huomioitava työturvallisuus- ja jätteenkäsittelynäkökohdat.

Kiinteistön omistajalla on ensisijainen vastuu rakennuksessa käytettyjen rakennusmateriaalien tunnistamisesta, uusimisesta ja kierrättämisestä/jätteenkäsittelystä ympäristöturvallisella tavalla.

Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi, jottei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville.

Haitta-aineet tutkitaan usein myös kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen yhteydessä.

Mikä on kiinteistöomistajan vastuu?

Kiinteistön omistaja on vastuussa kiinteistönsä turvallisuudesta. Tämän vuoksi hänellä on yleinen velvollisuus estää kiinteistön riskitekijöistä aiheutuvat vahingot.

Kiinteistön omistajan edellytetään pitävän kiinteistö sellaisessa kunnossa, että sen sisällä ja sen alueella liikkuminen on turvallista.

Mitkä haitta-aineet tutkitaan?

Tavallisimmat rakennuksissa havaittavat haitta-aineet ovat:
– Asbesti
– Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)
– Metalliyhdisteet
– Polyklooratut bifenyylit (PCB)
– Öljyhiilivedyt ja BTEX-yhdisteet
– Kloorifenolit
– Torjunta-aineet
– Palontorjunta-aineet

Haluatko tietää lisää haitta-aineista rakennuksissa? Ota yhteyttä!

Niklas Mehtonen

TJ, Rakennusterveysasiantuntija, rakennusinsinööri, energiatodistuksen laatija, sertifioitu energia-asiantuntija Ahvenanmaalla

Lue myös

Miten valita oikea kuntotarkastuksen taso?

Energiakriisi uhkaa, älä toista 1970-luvun virheitä!

Muista talosi syyshuolto. Katso muistilistamme!

Salaojan tehtävä kosteudenhallinnassa ja salaojien huoltotarve