Mitkä ovat yleisimmät syyt koulujen kosteusvaurioihin?

11 helmikuun, 2019

Kosteusvauriot liittyvät aina tavalla tai toisella rakennuksen kuntoon. Vaurioiden ennalta ehkäisyn ja korjaamisen kannalta ratkaisevaa on kunnollinen kiinteistöhoito. Tämä pitää sisällään kiinteistön jatkuvan hoidon lisäksi, sen kunnon seurannan sekä tarvittavat korjaukset ja perusparannukset

Yleisin kosteusvaurion syntymisen syy on tutkimusten mukaan materiaalien tekninen vanheneminen (esim. ruostuminen tai mekaaninen murtuminen), jolloin kosteus pääsi tunkeutumaan rakenteisiin. Seuraavaksi yleisimpiä syitä ovat rakennuksen ulkopuolelta eri tavoin tunkeutuva kosteus (mm. ulkoilman kosteus, sadevedet ja maakosteus) sekä putkivuodot. Rakenteittain jaoteltuna vaurion yleisin sijainti on alapohja. Tutkimuksen mukaan kivi- ja puukoulujen välillä oli eroja kosteusvaurioiden jakautumisessa eri rakenteisiin.

Koulu- sekä muiden rakennusten kunnon seurantaan pitäisi kuulua määrävälein tehtyjä tarkastuksia, kuntoarvioita sekä tarvittaessa kuntotutkimuksia.

Investigo on asiantuntijasi rakennusten kunnon määrittämisessä sekä sisäilmaongelmien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa. Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Lähde: Meklin ym 2003, Effect of building frame and moisture damage on microbiological indoor air quality in school buildings

Niklas Mehtonen