Sisäilman altistumisriskit

18 lokakuun, 2018

Usein kun puhutaan sisäilmaongelmista ihmiset ajattelevat että se johtuu homeesta. Mutta home (tai mikrobit) eivät ole ainoa sisäilmaongelmien aiheuttaja.

Mihin voit siis altistua sisällä ollessasi? Seuraavat esimerkit ovat rakennuksen tuottamia sisäilman epäpuhtauksia:

Mikrobit – eli esim. homesienet ja bakteerit, ovat yleinen sisäilmaongelmien aiheuttaja, mutta mikrobeja löytyy kaikkialla, eli niihin altistutaan jatkuvasti.

Kemiallisia epäpuhtauksia – ovat esim. VOC- ja PAH-yhdisteitä. Yhdisteitä irtoaa kaikista materiaaleista, esim. alkalisen kosteuden vaurioittamasta muovimatosta voi irrota 2-etyyli-1-heksanoli, 1-butanoli tai txib:tä. PAH-yhdisteitä saattavat irtoa esim. kivihiilipiestä ja tervapaperista. PAH-yhdistetä voi myös imeytyä ihon kautta.

Pölyä – eli esim ulkoa tulevaa pölyä (kiviaineista pölyä), käytöstä johtuvaa pölyä (paperi, tekstiili) tai materiaaleista irtoava pölyä (asbesti, betonipöly, kipsipöly, sementtipöly).

Teollisia mineraalikuituja – irtoaa esim. puutteellisista ilmastointijärjestelmistä, akustiikkalevyistä ja ihan normaalista villaeristeestä joka ei ole tiiviin pinnan takana.

Kaasuja – eli esim. maaperästä tuleva radon (radioaktiivinen ja hajuton) tai hiilidioksidi (liian suuri määrä yleensä viittaa riittämättömään ilmanvaihtoon).

Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa on siis otettava kaikki huomioon, tutkimus on suoritettava kokonaisvaltaisesti, muuten saattaa joku osa-alue jäädä huomaamatta. Tämä koskee sekä pieniä omakotitaloja että isoja rakennuksia.

Niklas Mehtonen