fbpx

Sisäilman altistumisriskit?

Usein sisäilmaongelmista puhuttaessa ajatellaan, että se johtuu homeesta. Mutta home (tai mikrobit) eivät ole ainoita sisäilmaongelmien aiheuttaja.

Mille voit siis altistua sisällä ollessasi? Seuraavat esimerkit ovat rakennuksen tuottamia sisäilman epäpuhtauksia:

Mikrobit – eli esim. homesienet ja bakteerit, ovat yleinen sisäilmaongelmien aiheuttaja, mutta mikrobeja löytyy kaikkialta, eli niille altistutaan jatkuvasti.

Kemialliset epäpuhtaudet – esim. VOC- ja PAH-yhdisteet. Yhdisteitä irtoaa kaikista materiaaleista, esim. alkalisen kosteuden vaurioittamasta muovimatosta voi irrota 2-etyyli-1-heksanoli, 1-butanoli tai txib:tä. PAH-yhdisteitä saattaa irrota esim. kivihiilipiestä ja tervapaperista. PAH-yhdistetä voi myös imeytyä ihon kautta.

Pöly – esim ulkoa tuleva pöly (kiviaineispöly), käytöstä johtuvaa pöly (paperi, tekstiili) tai materiaaleista irtoava pöly (asbesti, betonipöly, kipsipöly, sementtipöly).

Teolliset mineraalikuidut – näitä irtoaa esim. puutteellisista ilmastointijärjestelmistä, akustiikkalevyistä ja ihan normaalista villaeristeestä, joka ei ole tiiviin pinnan takana.

Kaasut – esim. maaperästä tuleva radon (radioaktiivinen ja hajuton) tai hiilidioksidi (jonka liian suuret pitoisuudet yleensä viittaavat riittämättömään ilmanvaihtoon).

Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa on siis otettava nämä kaikki huomioon. Tutkimus on suoritettava kokonaisvaltaisesti, muuten saattaa joku osa-alue jäädä huomaamatta. Tämä koskee sekä pieniä omakotitaloja että isoja rakennuksia.

Niklas Mehtonen

TJ, Rakennusterveysasiantuntija, rakennusinsinööri, energiatodistuksen laatija, sertifioitu energia-asiantuntija Ahvenanmaalla

Lue myös

Miten valita oikea kuntotarkastuksen taso?

Energiakriisi uhkaa, älä toista 1970-luvun virheitä!

Muista talosi syyshuolto. Katso muistilistamme!

Salaojan tehtävä kosteudenhallinnassa ja salaojien huoltotarve