Riskkonstruktion: Mellanvägg i träkonstruktion monterad under golvnivå

9 september, 2019

I denna konstruktion är en mellanvägg i träkonstruktion monterad under golvnivå ovanpå en oisolerad grundplatta. Nedre bjälklagskonstruktionen är då oftast dubbel betongplatta eller ett träreglat golv, och i dessa golvkonstruktioner är isoleringen monterad ovanpå grundplattan.

På grund av konstruktionstypen finns en stor risk att nedre delarna av mellanväggarna fukt- eller mikrobskadas, då konstruktionen ofta belastas av markfukt och den har dålig upptorkningsförmåga.

Under mellanväggens syll kan finnas en filtremsa, som ofta skyddar väggen till en del, men trots att den finns, kan den relativa fuktigheten i konstruktionen bli för stor.

Läs mer från riskkonstruktionskortet, här (PDF, på finska).

Har ni denna typ av konstruktion och ni behöver få den undersökt, tag kontakt så hjälper vi till att reda ut hur konstruktionen mår!

Niklas Mehtonen

Niklas Mehtonen